søndag 22. juni 2014

Gammen på Pippira Siida


GAMMEN 

 

Gammen imåneskinn og nordlys.

 

Du kan leie gammen for en kveld.

God plass til 10 personer.

Åpnet servicehus, med toaletter

Åpent og fyr på árrán  ved alle arrangement

 

 Pippira Siida v/ Ingolf Kvandahl  ( 95144866)


torsdag 22. mai 2014

Bygging av gamme


Her er byggingen kommet et stykke på veg.

 Ferdig gamme med dør.
 
Her henter vi bealljer.
Sander sager helt nede til rota.
 
Her må det noen kg til.
 
Mange busker å flekke for bark og never
 
Nesten ferdig