søndag 22. januar 2017

PROGRAM FOR DUODJE OG NYBEGYNNERKURS I SAMISK

DUODJE .
Tirsdager  kl.  18 - 21
Kniv:  Skaft og slire
Koftebelte.
Mulig for kaffepose.
Kostn: 50 kr. pr kurskveld + materialer

NYBEGYNNERKURS I SAMISK
Torsdager kl. 18 - 19
Vi er kommet et stykke på veg.
Er du interessert kan vi finne noen dager ekstra.
Kostn: kr. 50 pr kurskveld + lærebøker

Tlf: 95144866